EL HILO DE PENELOPE 2: ANTOLOGIA ALQUIMICA,EMMANUEL HOOGHVORST

292 paginas.2006.

El segon tom de El hilo de penélope conté una antologia de textos alquímics presentats, anotats i en ocasions traduïts per l’autor des de 1955 fins a 1994, a més del seu «Ensayo sobre el arte de la alquimia». Després d’haver tractat temes en aparença tan dispars com la tradició grega i llatina, els contes de Perrault, els Tarots, la càbala judaica i altres en el primer tom de “El Hilo de Penélope”, el baró d’Hooghvorst presenta en aquesta obra una selecció de textos alquímics que van des de Ramon Llull a Barent Coenders van Helpen, passant per Pierre Vicot, Paracelso, Hortulano, Hapelius, Siebmacher, Rhumelius, Filaleteo, Limojon de Saint Didier, Cagliostro, Balzac, i altres textos anònims.