El mensaje reencontrado o el reloj de la noche y del día de Dios. Louis Cattiaux

 

796 paginas.2000.

El text fonamental de l’obra de Louis Cattiaux i un dels llibres més reconeguts del pensament hermètic actual.