Judaisme a Catalunya, avui - M. Josep Estanyol i Fuentes

Després de l'expulsió deis jueus deis regnes de Castella i Aragó (1492), els primers que van tornar a establir-se a Catalunya -sobretot famílies dedicades al comercho van fer a finals del segle XIX.

Després de l'expulsió deis jueus deis regnes de Castella i Aragó (1492), els primers que van tornar a establir-se a Catalunya -sobretot famílies dedicades al comercho van fer a finals del segle XIX.

Maria Josep Estanyol: Judaisme a Catalunya, avui. Barcelona 2002

Aquesta obra descriu amb tot detall què és el judaisme des de les diferents tendències, de la més tradicional i ortodoxa fins a la reformista, aplicades a la descripció de totes les cerimònies per les que passa la vida del jueu, les festes principals i les festes secundàries, analitzant costums i tradicions tant seculars com religioses.

La comunitat jueva actual a Catalunya consta d’uns 8.000 membres repartits en dues comunitats, una de tendència ortodoxa i l’altre reformista. La Comunidad Israelita de Barcelona és la que té una història més llarga i que comença a principis del segle XX, primera arribada de jueus a la Península després de l’expulsió de 1492. La comunitat Atid, és més minoritària i la seva creació es fa en els anys norantaUn petit recull de biografies de persones i famílies que integren les dues comunitats són la il·lustració de l’heterogeneitat del judaisme a Catalunya, diferents procedències, arribades ja fa tres o quatre generacions, gent que s’ha integrat recentment i alguns conversos que procedeixen d’antigues famílies jueves, principalment xuetesEn conclusió Judaisme a Catalunya, avui, introdueix a la tradició mil·lenària del judaisme en tots els seus vessants des del més ortodox al reformista, dedicant una part important a la història de les comunitats jueves que avui en dia hi ha a Catalunya i concretament a les vivències d’alguns dels seus membres.

Judaisme a Catalunya, avui descriu aquestes festes i celebracions, analitza costums i tradicions, inclou una sintética visió de la história de la comunitat jueva i ofereix un recull de significatives biografíes de famílies i persones que la integren.

M. Josep Estanyol i Fuentes (Barcelona, 1950) és llicenciada en Arqueologia del Próxim Orient i doctora en Filologia Semítica per la Universitat de Barcelona. S'ha especialitzat en filologia i arqueologia fenicia i en história i cultura del poble jueu, matéries que ensenya des del 1974 a la mateixa universitat.

Pag.: 227